Du kan stemme i hele landet frem til og med 6. september

Hvor kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra 12. august til 6. september. På valgdagen den 9. september må du stemme i din hjemkommune.


Det er flere tusen valglokaler rundt om i landet hvor det er mulig å stemme i løpet av forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no

Forhåndsstemme fra utlandet

Hvis du oppholder deg i utlandet, er det mulig å stemme på norske utenriksstasjoner og hos stemmemottakere i utlandet. Det er mulig å stemme på Svalbard og Jan Mayen.

Andre steder og måter å stemme på

Det er også mulig å stemme på institusjoner og å søke om å få stemme hjemmefra. Skulle ingen av disse alternativene være mulig for deg, så kan du til og med brevstemme.