Mål og samfunnsoppdrag

Valgdirektoratet har ansvar for valggjennomføringen på landsbasis.

Publisert:

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for valggjennomføring
på landsbasis.

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen. Valgdirektoratets overordnete prioritering for 2017 er å bidra til korrekt og tillitsvekkende gjennomføring av stortings- og sametingsvalget 2017. Valgdirektoratet skal også bistå i avviklingen av ekstraordinære kommunestyrevalg i forbindelse med kommunereformen.

Valgdirektoratets mål for 2017:

  • Mål 1: Korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen.
  • Mål 2: Velgerne har nødvendig informasjon om valg.
  • Mål 3: God tilgjengelighet ved valg.

Dette innebærer:

  • å støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg
  • gi informasjon til velgere
  • opplæring av kommuner og fylkeskommuner
  • evalueringer, drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA
  • valgfaglig utredning og analyse

Tildelingsbrev 2017

Årsrapport 2016