Mål og samfunnsoppdrag

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Publisert: Oppdatert:

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen. Valgdirektoratets overordnete prioritering for 2018 er å gjøre nødvendige forberedelser til valgene i 2019 og 2021. Direktoratet skal sørge for at valg til kommuner, fylkesting og Storting lar seg gjennomføre på en tillitvekkende måte i tråd med de beslutninger som gjøres i forbindelse med det pågående strukturarbeidet knyttet til kommune- og regionreform.  

Valgdirektoratets mål for 2018:

  • Mål 1: Korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen
  • Mål 2: Velgerne har nødvendig informasjon om valg
  • Mål 3: God tilgjengelighet ved valg

Dette innebærer blant annet å:

  • følge opp evalueringene av valggjennomføringen i 2017
  • identifisere risikoelementer knyttet til valggjennomføringene i 2019 og 2021
  • utrede alternativer til utsendelse av valgkort per post, og lage en plan for et mulig forsøk ved valget i 2019
  • i samarbeid med KMD, involvere ulike brukergrupper for å se nærmere på hvordan tilgjengeligheten ved valg kan bedres for grupper med spesielle behov

Les hele tildelingsbrevet for 2018.

Tidligere tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev 2017

Årsrapport 2016