Organisasjon og ledelse

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


  • Valgdirektoratet ble opprettet 1. januar 2016.
  • Vi har 28 ansatte med  kontor i Tønsberg.

Ledergruppen

Bjørn Berg

Bjørn Berg

Direktør

bjorn.berg@valg.no

 

 

 

Kristin SkorpenKristin Skorpen

Administrasjon

kristin.skorpen@valg.no

 

 

 

Kristina B. JørgensenKristina B. Jørgensen

Kommunikasjon

kristina.jorgensen@valg.no

 

 

 

Elin OlderlundElin Olderlund

Valg

elin.olderlund@valg.no

 

 

 

Cecilie Jacobsen YriCecilie Jocobsen Yri

Valgsystem

cecilie.yri@valg.no

 

 

 

Organisering