Organisasjon og leiing

Valdirektoratet ligg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


  • Valdirektoratet vart oppretta 1. januar 2016.
  • Vi har 28 tilsette med  kontor i Tønsberg.

Leiargruppa

 

 

Organisering