Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Valgdag og gjennomføring

Endre på stemmeseddelen

Publisert:

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme
til de kandidatene du ønsker skal motta et slikt personstemmetillegg. Det
er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.
Fremgangsmåten for å gi personstemmer er beskrevet på stemmeseddelen